iş Güvenliği Hizmetimiz


1. Rehberlik ve danışmanlık
* İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organızasyonuna katkıda bulunmak
* KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak
* Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak

2. Risk değerlendirmesi
* Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
* Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak

3. Çalışma ortamı gözetimi
* Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak
* Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
* Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

4. Eğitim ve bilgilendirme
* İş Güvenliği Temel Eğitimi
* Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi
* Risk Değerlendirme Eğitimi