İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz

1. Rehberlik ve danışmanlık

* İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
* İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
* Periyodik kontrol ve incelemeler
* Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
* Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
* İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

2. Sağlık gözetimi

* Gece postaları dahil sağlık gözetimi
* İşe giriş ve periyodik muayeneler
* İşe dönüş muayenesi
* Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
* Gebe ve emzikli çalışanların takibi
* Meslek hastalığı takibi
* Kronik hastalıkların takibi
* Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
* Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
* Bağışıklama
* Portör muayeneleri
* Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
* Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

3. Eğitim ve bilgilendirme

* Genel sağlık eğitimi
* İlk yardım eğitimi
* İş sağlığı eğitimi
* Hijyen eğitimi
* Ergonomi eğitimi
* Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim