Risk Analizi


İşyerinizdeki çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan çalışmalardır. Risk değerlendirme raporu ile işyerinizdeki risklerin azaltılıp kabul edilebilir seviyeye indirmek için gerekli kontrol ve tedbirleri rapor halinde sunularak, işyerinizde oluşabilecek muhtemel iş kazaları veya meslek hastalıklarının önüne geçmiş oluyoruz.
İşyeriniz için risk değerlendirme hizmetinin kurumumuz tarafından alabilirsiniz.