Mobil Sağlık ve Portör Muayenesi


İşyerlerinde çalışanların sağlık mauyenlerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür.
Çalışanlarında sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.
Bu hizmetlerimizi kendi donanımlı araçlarımızla “mobil olarak” işyerlerinize sunmaktayız.